व्यक्तिगत विवरण (सी.भी) कसरी तयार गर्ने

कुनैपनि पेशामा आवेदन दिनु अगाडि व्यक्तिले जीवनभर प्राप्त गरेको शिक्षा, पेशागत व्यवसायिक कार्य अनुभव र पेशागत तालिम आदि योग्यतालाई विभिन्न ढाँचा र नियमहरुका साथ संक्षिप्तमा व्यक्तिगत विवरण (सी.भी) रोजगारदातालाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ | सी.भी बनाउन आवश्यक पर्ने तत्वहरु छोटकरीमा तल उल्लेख गरिएको छ |

व्यक्तिगत विवरण (सी.भी) के हो ?

तपाईले आर्जन गरेको शिक्षा, व्यवसायिक कार्य अनुभव, क्षमता र पेशागत योग्यतालाई दर्शाउने गरि संक्षिप्त रुपमा तयार पारिएको विवरण, सी.भी हो | सी.भीमा कार्य अनुभव, शैक्षिक योग्यता... प्राप्त गरेको तालिम.., परिचय..., रुचीहरु..., ठेगाना... र भाषागत दक्षता... जस्ता जानकारीहरु समावेश गर्न सक्नुहुन्छ | जसले आवेदकको पुरा जानकारी रोजगारदाता कम्पनिले प्राप्त गर्दछ |

व्यक्तिगत विवरण (सी.भी) किन आवश्यक छ ?

जुनसुकै पेशाहरुमा आवद्ध हुनको लागि तपाईलाई सी.भीको आवश्यकता पर्दछ | कम्पनि तथा संघ संस्थाको आवश्यक पदमा सबै भन्दा छिटो, छरिदो र उपयुक्त कर्मचारी छनोट गर्ने आधारनै सी.भी हो | सी.भी बनिसके पछी योग्यता अनुसारको पेशा गर्नको लागि सम्बन्धित विभिन्न उद्योग तथा संघसंस्थाहरुमा पठाउन सक्नुहुन्छ | तपाईले सम्बन्धित पेशागत अनुभव तथा शिक्षा हासिल गर्ना साथ सी.भीमा थप्दै जान सक्नुहुन्छ |

व्यक्तिगत विवरण (सी.भी) कसरी निर्माण गर्ने ?

व्यक्तिगत विवरण (सीभी) निर्माण गर्ने विभिन्न तरिकाहरु छन्, तर जुनसुकै तरिका अपनाए पनि आवश्यक जानकारीहरु एउटै हुन्छन् | तपाईले सीभीमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु निम्न लिखित छन्:

  • पुरा नाम
  • ठेगाना र टेलिफोन नम्बर
  • उमेर र वैवाहिक स्थिति (यदि बैदेशिक रोजगार हो भने...)
  • शैक्षिक योग्यताहरुको सम्क्षिप्त विवरण
  • कार्य अनुभवको संक्षिप्त विवरण
  • आवश्यक प्रमाणपत्र र कागजातहरु
  • रिफरेन्स (तपाईको क्षमता र योग्यताको बारेमा बताउन सक्ने व्यक्तिको नाम र सम्पर्क ठेगाना)

माथिको सम्पूर्ण जानकारीहरु तयार गरेपछि इन्टरनेटमा दिएका विभिन्न सीभीका ढाँचाहरु मध्ये आफुलाई मन परेको ढाँचा छनोट गरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ | जसले गर्दा सीभी काटछाट गर्ने समय बचत हुन्छ | तलको लिंकमा क्लिक गरेर केही सीभी बनाउने ढाँचाहरु पाउन सक्नुहुन्छ | :http://www.dayjob.com/content/blank-cv-template-630.htm

निष्कर्ष

तपाईको सी.भी संगै प्रेरक आवेदन पत्र पठाउन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ |  यो प्रेरक पत्रमा सम्बन्धित कम्पनि तथा संघसंस्थामा तपाईले काम गर्न चाहनुको कारणहरु र प्रेरणाको श्रोत उल्लेख गर्नु पर्ने छ | रोजगारदाताले मागे बमोजिम यो पत्र र सीभी संगै इमेल गरेर वा लिखितरुपमा हुलाकबाट पठाएर वा सम्बन्धित निकायमा स्वयंले पुर्याउनु पर्दछ |

तपाईले आवेदन गरेको पेशा प्राप्त गर्ने एउटा आधार सी.भी भएकोले सी.भीमा पेशा सम्बन्धित आवश्यक र आफूसँग भएको योग्यता र क्षमता मात्र उल्लेख गर्नु पर्दछ | रोजगारदाताले तपाईको सीभीमा उल्लेख गरेको व्यक्ति (रिफरेन्स)लाई सम्पर्क गरि तपाईको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक पेशा संग सम्बन्धित प्रश्नहरु गर्न सक्दछ जसले आवेदन गरेको पेशामा प्रभाव पार्न सक्दछन् | त्यसैले सी.भीमा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो विवरण उल्लेख गर्नु पर्दछ |

यदि तपाई अन्तरवार्ताको लागि छनोट हुनुभयो भने सी.भीमा उल्लेखित सम्पूर्ण जानकारीहरु मन देखिनै जान्नु आवश्यक छ | तपाईले प्राप्त गरिसकेका शैक्षिक योग्यता र पेशागत अनुभवहरु निर्धक्कसँग अन्तरवार्तामा प्रश्नकर्तालाई बताउनुपर्दछ |

7 things I learned as a trainer

Plan International Nepal has been implementing the Kamlahari Practice Abolition project (KAP) since 2006 and has rescued more than 3,000 Kamlahari girls and supported them with different interventions focusing in reintegrating girls into their lives, communities and schools in two phases of project KAP I and KAP II. The initial project ended in March 2016. Now, a continuation project Kamlahari Higher Education Scholarship Support (KHES) continued supporting those rescued and benefitted girls in higher education levels (10+2 and Bachelor degree) of Dang, Kailali and Kanchanpur Districts.

Concurring to the KAP, Plan International selected Career Disha Nepal under VHS Bhaktapur for career-integration program where 125 former Kamlahari girls, through 5 different sessions were trained to integrate themselves into the labour market of Nepal.

I was in Kailali along with my team members. Where I was leading 3 different sessions. It was the first long- duration training for me. I was super excited to help the needy people to better their lives. After we reached Kailali I was happy and sad as well, happy to get the chance to help other people to bring positive changes in their lives and sad to be away from the home. But today, I realize that besides all, I learned a lot from them too. Here I like to share the things I learned from them to betterment my training skill to conduct exciting training.

1. Enthusiastic introduction

I felt this is first and foremost essential things to make exciting training.  Who does not like an enthusiastic environment. Making the funny type of introduction session get to know each other would create an enthusiastic environment which also helps to eradicate hesitation and shyness.  Sometimes it might take longer than expected but it is completely okay to be quite late to jump into first day content. That kind of session helps to smooth up entire training to be more interactive

2. Make them feel responsible

I learned that by giving participants some form of responsibilities would help to build their leadership skill. Letting them make a classroom rule, asking their opinion on content and let them decide how we should go further are some example. I felt that kind of session grant them chances to be out spoken in the session. 

3.      Get involved in the game

Trainer involvement in the game has really positive result in learning and sharing. If the trainer gets excited and involves in the game then the same energy flows to the participants. This helps to activate their mind and body. When we have to spend time with the toddler we act like same age child similar manner teaching youth by being a youth helps to unlock any kind of hesitation.   

4.     Create an informal event

Going outside to explore some places is one of the best ways to make trainee more confident and open with each other. Organizing some cultural evening, taking an hour tour nearby during the training session not only refreshed them it also has a positive effect in learning and sharing.

5.      Recognise what they need to know and forward content accordingly

Rather than focusing what trainer know it would be far better to know what trainee need to know. I felt knowing trainees’ needs are most essential for successful training. If one follows the content without considering their needs training might be boring and ineffective.   

6.      Make them feels special  

Sometimes trainee felt inferior to their trainer. To bridge the gap between two are making them special by spending quality time and listening to them actively. Having the conversation in meal time, listening to their opinion, and learns their language also help to create interactive environment.  If one listens to them they felt valuable and special. That is why making them feels special is another element to have fruitful training outcomes.

7.    Positive feedback

If the trainee is presenting something, it is time to encourage them to do better in the future.  I felt positive feedback is the most essential. Positive feedback encourages youth to be more active in coming days than before.  Positive feedback motivates them to engage in session proactively.

Shrijana KC
(Co-Trainner CDN)

Is Career Counseling Beneficial for Nepali Youth? Based on a Case Study

“My name is Sunita. I am a management student of I.J. Pioneer High School. I choose my education based on holistic career counseling approach. I did not know what to study even after SEE.  I got the opportunity to take the Psychometric Assessment through my friend. Assessment was the set of questionnaires that recommended me the list of jobs that I can pursue. I didn’t understand the Psychometric Assessment Result for the first time. Fortunately, to clear that confusion, Career Counselor took the group discussion session. That time I get to know that the recommended list of jobs appears based on my personality, professional orientation, interest and vocational tasks. The assessment doesn’t cover my physical strength and socio-economic backgrounds. However, the individual counselling after the result was more than I expected! After that session, I felt more comfortable to pick the education for a career that best fits me according to my interest, abilities, values and economic perspective. I am really glad that I have the logical reason to pursue an education track that I chose.  I knew so many of my seniors who continued their education without understanding themselves clearly and studying further based on the SEE (Secondary Examination Education) grade and change the subject later. Fortunately, I did holistic career counseling on time and made the entire plan sitting with the experts to reach my destination. Otherwise, I might have been an unsuccessful story for my juniors. “

According to British Association of counseling, they term counseling as the process by which a person having a problem or needs to make a decision is facilitated to identify, explore, and examine alternative courses of action and their possible consequences.

Career counseling is the process, generally focusing on issues like career and education confusion, career goal, and career plan where career counselor and counselee sit together and discus about the career and education track and explore the individual career potentials, make career and education plan, and solve other career related problems through question answer approach and psychometric tools and techniques. Career Counseling session can be done either in a group and as an individual.  

In every country, youth face the challenge of deciding on a career path and starting their professional lives (Athanansou, 2008).  In Nepal, there is also an urgent need of career counseling for youth to choose best fitting career according to the individual interest, abilities, values, and socio-economic prospective and job demands. In our society most of the youth tend to choose the career and education according to their friends and relatives suggestion and also use to follow the trend. Most of the research shows that pursuing a career based on individual interest and abilities leads personal satisfaction and professional success.

Choosing a certain career is one of the important decisions of one’s life which is often tedious. Knowingly and unknowingly a wrong career decision leads to live the 40-50 years of life with the profession you don’t’t like.  

One of the career counseling beneficiaries, Pratima Tamang’ told us that “One-hour session with career counselor played the revolutionary role to add more excitements in my life. I was unknown about my career potential then. Now that I am under proper guidance, I decided my career and education make a career plan, know the responsibilities of the chosen career with the help of career counselor.”

That’s why career counseling for youth and adolescents is the beneficial to decide the best fitting career, explore the potential, design the career life and to have a successful and happy life.

Is Career Counseling Beneficial for Nepali Youth? Based on a Case Study

“My name is Sunita. I am a management student of I.J. Pioneer High School. I choose my education based on holistic career counseling approach. I did not know what to study even after SEE.  I got the opportunity to take the Psychometric Assessment through my friend. Assessment was the set of questionnaires that recommended me the list of jobs that I can pursue. I didn’t understand the Psychometric Assessment Result for the first time. Fortunately, to clear that confusion, Career Counselor took the group discussion session. That time I get to know that the recommended list of jobs appears based on my personality, professional orientation, interest and vocational tasks. The assessment doesn’t cover my physical strength and socio-economic backgrounds. However, the individual counselling after the result was more than I expected! After that session, I felt more comfortable to pick the education for a career that best fits me according to my interest, abilities, values and economic perspective. I am really glad that I have the logical reason to pursue an education track that I chose.  I knew so many of my seniors who continued their education without understanding themselves clearly and studying further based on the SEE (Secondary Examination Education) grade and change the subject later. Fortunately, I did holistic career counseling on time and made the entire plan sitting with the experts to reach my destination. Otherwise, I might have been an unsuccessful story for my juniors. “

According to British Association of counseling, they term counseling as the process by which a person having a problem or needs to make a decision is facilitated to identify, explore, and examine alternative courses of action and their possible consequences.

Career counseling is the process, generally focusing on issues like career and education confusion, career goal, and career plan where career counselor and counselee sit together and discus about the career and education track and explore the individual career potentials, make career and education plan, and solve other career related problems through question answer approach and psychometric tools and techniques. Career Counseling session can be done either in a group and as an individual.  

In every country, youth face the challenge of deciding on a career path and starting their professional lives (Athanansou, 2008).  In Nepal, there is also an urgent need of career counseling for youth to choose best fitting career according to the individual interest, abilities, values, and socio-economic prospective and job demands. In our society most of the youth tend to choose the career and education according to their friends and relatives suggestion and also use to follow the trend. Most of the research shows that pursuing a career based on individual interest and abilities leads personal satisfaction and professional success.

Choosing a certain career is one of the important decisions of one’s life which is often tedious. Knowingly and unknowingly a wrong career decision leads to live the 40-50 years of life with the profession you don’t like.  

One of the career counseling beneficiaries, Pratima Tamang’ told us that “One-hour session with career counselor played the revolutionary role to add more excitements in my life. I was unknown about my career potential then. Now that I am under proper guidance, I decided my career and education make a career plan, know the responsibilities of the chosen career with the help of career counselor.”

That’s why career counseling for youth and adolescents is the beneficial to decide the best fitting career, explore the potential, design the career life and to have a successful and happy life.

Holistic Career Counseling for Youth Residing at HCC to Empower them to be Independent and Self Sustain

We conducted holistic career counseling, “Career Orientation”, “My Future Pro”, “Motivational Session”, “Psychometric Assessment” and “Individual Career Counseling” for 10 youths residing in Himalayan Children’s Charities (HCC) to help them to make right career decision on right time and become independent what they are inherently made for.

HCC is a compassionate, global community of professionals, philanthropists, and the students in their programs. They empower youth in Nepal who have lost homes and families but not the desire to become educated, self-sufficient and contributing members of their communities. They mentor orphaned and abandoned children in Nepal to achieve sustainable paths to success, creating the next generation of professionals, leaders, and change makers.

The beneficiaries youth of HCC were those who were just appeared SEE (Secondary Education Examination), waiting for result and wondering about what to study after SEE. After participating in 3 days holistic career counseling session youth are better able to choose their best fitting career according to their individual passion, values, abilities and competencies.

Why Do Youths Need the Psychometric Assessment?

“The Online Assessment I took from CDN considerably has helped me figure out what I really want out of my life. It has helped me to look into the possible career paths that will be supposedly compatible with my fancy and my essential nature. Not only this, the career counselling I took from CDN has helped me look into areas where I can excel and foster professionally. I am, now absolved of the confusions I beheaded before I took the Assessment. I wouldn’t have known myself better and figure out what kind of job best suits me. As far as the Assessment is concerned, I wouldn’t have believed anything more fervently than that. It was very authentic, and by the end, I was like “Awesome! This is the kind of job I always wanted to do.” Palishtha Ranjitkar, Khopo College, Bhaktapur

When I was at the secondary level, my teachers and relatives used to ask the significant question of entire life ‘what do you want to be in future’. I felt like that was the toughest question I have ever faced. Most of the answers from my friends and cousins were ‘I want to be a thulo manchhe’, meaning famous person. In my case, I didn’t know the definition of the Thulo Manchhe. However, I felt that was the best answer I can give at that moment. Most of the times, I got a pat on my shoulder that left be proud as it would be a heavy “Very good”. In some exceptional cases, I would be asked 2nd biggest question ‘what job you will do for a living “or similar question. My instant answer was “A Nurse”. As I used to visit hospitals with my mom in my childhood for a regular medical check-up, I would fantasize myself wearing the white apron, and the cap like the nurses did there.  I was impressed by the dresses they wore and the way they handled the patients. That was the nicest job I ever knew. I had no clue about how to become one and what works they did except wearing the clean and white beautiful dresses and in some cases Saree as well. I did not know if I would love the job’s responsibilities of a nurse. After SLC (SEE at present), I gave entrance for Staff Nurse in Government Hospital with full excitement after getting the information from my Chimeki dd (neighbour). Unfortunately, I did not get through the entrance examination. And that was the end.  I was devastated as I felt like there were no other options that I opt for. I felt like I didn’t have any direction to go forward on that day. However, I had to continue studying and following with the trend; I joined my +2 (high school) without picturing what would I become after studying this.  I was just focused on my studies without having any particular destination.

One day, I got sick and was hospitalized for a week. That moment became the game changer of my life. I realized that the job that impressed me during my childhood was not the one I would enjoy. My values, my interest, and abilities were different from that a successful nurse should have. That day I realized, if I were a Nurse, it would be so difficult to do my duty during the night shift.  It would be monotonous to follow the same routine every day.  I could not imagine successful and happy me if I were a Nurse. I silently thanked God for having not passed the entrance examination. 

Even more doubtful than ever, I questioned myself, “What job best fits me then?”. Instead of browsing regular social media that day, I googled how a person finds the best-fitted career. Upon research, I found the Psychometric Assessments. I looked if there are any such assessments designed for Nepal, and Bingo, Career Disha Nepal has it. Yes, youths, you can discover what is the best for you by knowing who you are, what your interests are, what career is best for you based on the personalities you have, what educational track or training you need to become that ideal yourself through this Psychometric Assessment Test that too with just Rs. 200. There are abundant opportunities in Nepal that need to be explored.

Psychometric Assessment is quite a new term in Nepal. However, in Europe and America, it is mandatory for the last many decades. Career Disha Nepal teams are working to help Nepali youth to find individual inbred potentials through online and offline Psychometric Assessment all over Nepal. I would say Psychometric Assessment is the blueprint of who you are, your personality, interest and how far you can go. Psychometric Assessment is the single psychological tool in Nepal that helps individual to reflect themselves precisely who they are.

We can use this Assessment in various settings, and youths use it to test their personalities, professional interests, and vocational interests through the Assessment. There are altogether four segments one has to give responses to according to their interest and how they react to a different situation(s). The system then analyses the filled information and shows the individuals’ personality profile and the matching jobs for the same. It gives out the individual profile along with the matching jobs and required educational information or training for each recommended professions.

Before you go for the board examination test, PLEASE take your life test and explore the best of you, the best options for you and hence the best educational track to reach there. In brief, Psychometric Assessment designed by CDN helps you to:

1.    Find out the individual personality

2.    Understand self-better

3.    Find out potential career paths

4.    Pick the right education and career

5.     Enhance the potential

6.    Find out the list of interest

7 Essential Elements to Format the CV for Fresher

Curriculum Vitae

Are you a fresher? Are you wondering how to make your CV? Congratulation! You have landed in the safe spot. Let’s get started!

Making the CV (Curriculum vitae) is the first step to enter into the job market, where you summarize only about you, your details, your academic information, professional experiences, hobbies, skills, personality and key achievements. In simple words, the CV is a written document that represents you. The purpose of the CV is to inform potential employers or reader that you are a suitable candidate for the respective position.

In this important document, there are some essential elements to be put in a beautiful format which should never be forgotten. Your CV must speak your voice in the same manner you speak/communicate in a typical day. There is much evidence where the CVs look fake and exaggerated. I am going to reveal a simple mantra to make your CV the best. It is ‘simple is the best’. It should be clearly written, simply understood by the other party and the reader should be hooked in and continue reading to the end. Research shows that the average time a recruiter spends to review a CV is 6 seconds. So, it is crucial to put the CV into the beautiful format which makes recruiters easily spot the skills and competencies they are looking for in your CV. It is always recommended to divide your whole CV into different sections and write down the key points that potential employers quickly scan.

Here are the seven most essential elements you have to include before formulating the CV. Let’s complete it step by step.

1.    Personal details

2.    Personal statement

3.    Experience

4.    Education and Certification

5.    Core Skills

6.    Key achievements

7.    References

Personal Details

In this section, write your full name and address, phone number, and your email address should be given. Note that email address must be professional; it is strictly prohibited to write email address like xuchiktmo@gmail.com. Please make sure you have created your email address using your full name, for example, to stay away from embarrassment. For, eg, kabitakhadka.np@gmail.com. If you do not have one, then you can create right away.

Personal statements

In this section you can write your personality, who you are, what type of person are you. You can also include your career goal, motivation and enthusiasm about work.  

Experience

If you have experience related to the job you are applying for (or even if it is not related), then write it down in this section in reverse chronological order (most recent experience should be written at first). It can be the job you did as a full-time employee, internships, volunteering work, group project work that might be relevant, research, survey or anything that you think is a highlight of your career. If you are working, you should include the current position and responsibilities in bullet points.

Education and Certification

It is a straightforward section where you should include your education qualification, completion year, name of the institute. If you are currently studying, then mentioned initiated year, of course, faculty and institute name. It is also recommended to put the list in the reverse chronological order.

Core skill

 You can write about your soft skills and hard skills in bullets points. That might be something you have learnt by taking a particular course or enhanced by exercising or practicing.

Key achievements

In this section, you can mention any awards you won, the extra-curricular activities, conferences, training or workshops you have attended.

References

This is the last section you are going to write in your CV. In this section you have to write the full name of the person you want to be referred by, the company he/she is involved in, the position of that person, email address and contact information. Remember that the references you write in your CV must know about you. The main intention of this section is validating your behavioral and professional aspects. The potential employers’ if needed can call him/her to know more about your work ethics and attitude. 

Now the essential elements to formulate the CV are ready; here you can find many formats that can make your CV more attractive. The CV is not a one-time thing; you must update it time and again with your accomplishments.  If you want professionals to make a CV for you, then we are here to help you. Drop us an email or reach out to us via Facebook messenger.

Why Do Youths Need the Psychometric Assessment?

“The Online Assessment I took from CDN considerably has helped me figure out what I really want out of my life. It has helped me to look into the possible career paths that will be supposedly compatible with my fancy and my essential nature. Not only this, the career counselling I took from CDN has helped me look into areas where I can excel and foster professionally. I am, now absolved of the confusions I beheaded before I took the Assessment. I wouldn’t have known myself better and figure out what kind of job best suits me. As far as the Assessment is concerned, I wouldn’t have believed anything more fervently than that. It was very authentic, and by the end, I was like “Awesome! This is the kind of job I always wanted to do.” Palishtha Ranjitkar, Khopo College, Bhaktapur

When I was at the secondary level, my teachers and relatives used to ask the significant question of entire life ‘what do you want to be in future’. I felt like that was the toughest question I have ever faced. Most of the answers from my friends and cousins were ‘I want to be a thulo manchhe’, meaning famous person. In my case, I didn’t know the definition of the Thulo Manchhe. However, I felt that was the best answer I can give at that moment. Most of the times, I got a pat on my shoulder that left be proud as it would be a heavy “Very good”. In some exceptional cases, I would be asked 2nd biggest question ‘what job you will do for a living “or similar question. My instant answer was “A Nurse”. As I used to visit hospitals with my mom in my childhood for a regular medical check-up, I would fantasize myself wearing the white apron, and the cap like the nurses did there.  I was impressed by the dresses they wore and the way they handled the patients. That was the nicest job I ever knew. I had no clue about how to become one and what works they did except wearing the clean and white beautiful dresses and in some cases Saree as well. I did not know if I would love the job’s responsibilities of a nurse. After SLC (SEE at present), I gave entrance for Staff Nurse in Government Hospital with full excitement after getting the information from my Chimeki dd (neighbour). Unfortunately, I did not get through the entrance examination. And that was the end.  I was devastated as I felt like there were no other options that I opt for. I felt like I didn’t have any direction to go forward on that day. However, I had to continue studying and following with the trend; I joined my +2 (high school) without picturing what would I become after studying this.  I was just focused on my studies without having any particular destination.

One day, I got sick and was hospitalized for a week. That moment became the game changer of my life. I realized that the job that impressed me during my childhood was not the one I would enjoy. My values, my interest, and abilities were different from that a successful nurse should have. That day I realized, if I were a Nurse, it would be so difficult to do my duty during the night shift.  It would be monotonous to follow the same routine every day.  I could not imagine successful and happy me if I were a Nurse. I silently thanked God for having not passed the entrance examination. 

Even more doubtful than ever, I questioned myself, “What job best fits me then?”. Instead of browsing regular social media that day, I googled how a person finds the best-fitted career. Upon research, I found the Psychometric Assessments. I looked if there are any such assessments designed for Nepal, and Bingo, Career Disha Nepal has it. Yes, youths, you can discover what is the best for you by knowing who you are, what your interests are, what career is best for you based on the personalities you have, what educational track or training you need to become that ideal yourself through this Psychometric Assessment Test that too with just Rs. 200. There are abundant opportunities in Nepal that need to be explored.

Psychometric Assessment is quite a new term in Nepal. However, in Europe and America, it is mandatory for the last many decades. Career Disha Nepal teams are working to help Nepali youth to find individual inbred potentials through online and offline Psychometric Assessment all over Nepal. I would say Psychometric Assessment is the blueprint of who you are, your personality, interest and how far you can go. Psychometric Assessment is the single psychological tool in Nepal that helps individual to reflect themselves precisely who they are.

We can use this Assessment in various settings, and youths use it to test their personalities, professional interests, and vocational interests through the Assessment. There are altogether four segments one has to give responses to according to their interest and how they react to a different situation(s). The system then analyses the filled information and shows the individuals’ personality profile and the matching jobs for the same. It gives out the individual profile along with the matching jobs and required educational information or training for each recommended professions.

Before you go for the board examination test, PLEASE take your life test and explore the best of you, the best options for you and hence the best educational track to reach there. In brief, Psychometric Assessment designed by CDN helps you to:

1.    Find out the individual personality

2.    Understand self-better

3.    Find out potential career paths

4.    Pick the right education and career

5.     Enhance the potential

6.    Find out the list of interest

Four days Basic Career Counseling Package for Youths Residing in Shangri-la Orphanage

We helped seven youths, age group of 14 -18 years old to pick the best fitting education for a career by using a series of Basic Career Counseling Package. The package contained different services such as indecision scales, Career orientation, My Future Pro, Labor Market Workshop, and Psychometric Assessment. The youths were in their gap period as they had just completed their secondary education examination and are waiting for the result.

Indecision scale finds out youth’s first confusion level regarding career and education. We use this questionnaire frequently in the workshop before and after we conduct the workshops and assessment to analyze whether our services became useful to eliminate their confusion regarding their career or not. After finding out their career confusion by filling a list of seventeen multiple questions, a career counsellor provides career orientation to point out if the gap exists to confuse regarding career and education.

Similarly, they did different career activities in ‘My Future Pro’ session to find out their interest, values, abilities, weakness, and strength. This workshop is designed to make an individual career plan. After knowing ‘who am I’ clearly form ‘My Future Pro’, Labor Market Workshop was conducted to help them to know the number of careers in detail available in the local market where they can find their inclination towards. This was followed by Psychometric Assessment to help them to find out the individual personality profile and jobs according to personal interest.

After all the sessions, youths were able to find out their best suitable career options. In the reflection and feedback session, they also shared how the series of holistic career counselling process changed their perception to think about their career. Moreover, youth added that they had never thought about the career that seriously and surprisingly they were happy about the recommended career. This exciting four day long career counselling workshop was conducted by our career counsellor expert Hari Krishna Dahal and aspiring career counsellor Susma Lohala. 

Four days Basic Career Counseling Package for Youths Residing in Shangri-la Orphanage

We helped seven youths, age group of 14 -18 years old to pick the best fitting education for a career by using a series of Basic Career Counseling Package. The package contained different services such as indecision scales, Career orientation, My Future Pro, Labor Market Workshop, and Psychometric Assessment. The youths were in their gap period as they had just completed their secondary education examination and are waiting for the result.

Indecision scale finds out youth’s first confusion level regarding career and education. We use this questionnaire frequently in the workshop before and after we conduct the workshops and assessment to analyze whether our services became useful to eliminate their confusion regarding their career or not. After finding out their career confusion by filling a list of seventeen multiple questions, a career counsellor provides career orientation to point out if the gap exists to confuse regarding career and education.

Similarly, they did different career activities in ‘My Future Pro’ session to find out their interest, values, abilities, weakness, and strength. This workshop is designed to make an individual career plan. After knowing ‘who am I’ clearly from ‘My Future Pro’, Labor Market Workshop was conducted to help them to know the number of careers in detail available in the local market where they can find their inclination towards. This was followed by Psychometric Assessment to help them to find out the individual personality profile and jobs according to personal interest.

After all the sessions, youths were able to find out their best suitable career options. In the reflection and feedback session, they also shared how the series of holistic career counselling process changed their perception to think about their career. Moreover, youth added that they had never thought about the career that seriously and surprisingly they were happy about the recommended career. This exciting four day long career counselling workshop was conducted by our career counsellor expert Hari Krishna Dahal and aspiring career counsellor Susma Lohala.