[:en]What Means Quality Education?[:ne]गुणस्तरीय शिक्षाको अर्थ[:]

[:en]

In our counseling sessions, we are often inquired about our recommendations about quality education. This is a big question and is influenced by many different factors. Against the popular belief, the price is not always an indicator of good quality education.

According to UNICEF, “a quality education is defined by five elements: the learner's outside experiences, learning environment, the content of education, learning processes, and education outcomes. Learners must be healthy, well-nourished and supported by their families and communities. The learning environment should be safe, healthy and stimulating. Appropriate education content is relevant to the learner and presented in a well-managed classroom. Learning outcomes should meet promote participation in society." All five factors must be present for learners to receive a quality education. To measure the quality of education, outcomes are examined. Learners' academic achievements should match their age and grade level and meet national standards.

What else is an indicator for a high-quality education?

The teachers are always the key for find out if an education is recommendable. How is the relation between local and international teachers? Do the school offers teachers education? The problem with teachers can sometimes be, that they are paid poorly (and sometimes irregularly) and suffer from low social and professional status. Those reasons can entail less motivation and have a powerful impact on the quality of student learnings. Under these circumstances, teachers are only teaching basic skills like reading and math and don’t encourage the students to think critically and interdisciplinary working. You should also find out about teaching methods. Does the school offer different teaching methods like excursions or workshops or is it just frontal teaching all the time?

We think, the Austrian Nobel Prize Winner, Albert Einstein, summarized the topic about quality education effectively: “Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think”. So if you have the impression that you will get from a course more than just the knowledge of the different topics, choose it.

[:ne]

“गुणस्तरीय क्षिक्षा आजको आवश्यकता” यो नारा हामीले सुन्दै आइरहेका छौ | तर  गुणस्तरीय शिक्षाको अर्थ के हो?... कुन कलेज वा विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दछ?... जस्ता प्रश्नहरुको उत्तरमा भने प्राय अनविज्ञनै रहेको पाइन्छ | करियर दिशा नेपालले प्रदान गर्ने करियर सम्बन्धि सेवाहरु मध्ये ‘करियर परामर्श सत्र’मा पनि विद्यार्थीहरुले माथिका प्रश्नहरु सोध्ने गरेका छन्  | गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न विभिन्न तत्वहरुले प्रत्येक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ | कलेज वा विश्वविद्यालयहरुको महँगो शैक्षिक शुल्क हुदैमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दछ भन्ने चाई होइन | शुल्कको आधारमा शिक्षाको गुणस्तर भने मापन गर्न सकिदैन |

युनिसेफ (UNICEF)ले विद्यार्थीहरुको वाह्य अनुभव, सिकाइ गर्ने वातावरण, शैक्षिक विषयवस्तु, सिकाइ प्रक्रिया  र शैक्षिक परिणाम, जस्ता पाँचवटा तत्वहरुको आधारमा गुणस्तरीय शिक्षालाई परिभाषित गरेको छ | विद्यार्थीहरु स्वस्थ, राम्रो पालन पोषण भएको, सिकाइको लागि विद्यार्थी स्वयम अग्रसर रहनुको साथै समाज र परिवारले पनि अध्ययन क्रियाकलापमा पूर्ण सहयोग गरेको हुनुपर्दछ | सिकाई क्रियाकलाप  स्वस्थ, सुरक्षित, आधारभूत सुविधा सम्पन्न र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हुनुपर्दछ | शिक्षण विधि विद्यार्थी मैत्री हुनु पर्दछ, शैक्षिक विषयवस्तु विद्यार्थीहरुको उमेर अनुसार सान्दर्भिक, व्यवस्थित कक्षाकोठा र विद्यालय, उपयुक्त शिक्षण विधि र शिक्षकको प्रस्तुतीकरण राम्रो हुनुपर्दछ | सिकाइको परिणामले सामाजिक समस्याहरुको समाधानमा सहभागिता बढाउने र स्वास्थ्य, पोषणको बारेमा आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ | विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शैक्षिक सँस्थाहरुले माथिका पाँचवटा तत्वहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ | शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्नको लागि परिक्षाको परिणाम जाचबुझ गरिन्छ | विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि, उनीहरुको उमेर, शैक्षिकस्तर र राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनु पर्दछ |

उच्च गुणस्तरीय शिक्षा सूचक

विद्यार्थीलाई उपयुक्त हुने खालको शिक्षाको खोजि वा सिफारिस गर्ने प्रमुख व्यक्ति शिक्षकहरुनै हुन् | स्थानीय स्तरको शिक्षकहरु अन्तराष्ट्रिय स्थरको शिक्षकहरुसंग कसरी सम्बन्धित छन् ?... के स्थानीय स्थरको शिक्षकहरुलाई विद्यालयले शिक्षण सम्बन्धि तालिम प्रदान गर्दछ ?... कहिलेकाही शिक्षकहरुलाई निम्न स्थरको तलव, कमजोर सामाजिक र पेशागत सम्मानले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न यी कारणहरुले प्रभाव पार्दछ | शिक्षकहरुले आफुले पढाउने विषयको मात्र आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने तर विद्यार्थीहरुलाई रचनात्मक क्षमता विकास तिर प्रोत्साहन गरेको पाइदैन | कक्षाकोठामा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरुले पनि गुणस्तरीय शिक्षामा प्रभाव पारेको हुन्छ | विद्यालयमा शिक्षण सिकाई विधिहरु मध्ये कुन शिक्षण विधिलाई प्राथमिकता दिन्छन् सो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर रचनात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने विद्यालय रोज्नुपर्दछ |

अष्ट्रियाका नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइन्स्टाइन ले ‘गुणस्तरीय शिक्षा’को अर्थ यसरी दिएका छन् |  “शिक्षा भनेको विषयवस्तुको तथ्य जान्नु मात्र नभई रचनात्मक क्षमता वृद्धि गराउने तालिम हो |” त्यसैले त्यस्तो खालको कलेज रोज जहाँ सम्बन्धित पाठ्यपुस्तकको ज्ञान हासिल गर्नुमा मात्र सिमित नभई सृजनशीलता पनि वृद्धि गर्न सकियोस |

[:]